Работата на камерата одблиску длабоко втурнува во нејзината славна тесна дупка