Петелската курва сака нејзиниот љубовник да и свршува во уста