Со лицето надолу и газот нагоре со сопругата се користи како курва