Жена ми и клиентот надвор од чекање ме грчат на работа