Една година снимка, една година за снимање или што може таа да направи со четири тврди петли