Така, откако ја ебав денес, сакав да ме цица додека не го стави мојот товар во устата